Управителен съвет

Според Устава на Съвет по туризъм – Пловдив, който е поместен в категория “Кандидатстване”, Управителният съвет се избира от Общото събрание. Той се състои от 5 до 11 членове. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове.

Членовете на УС се избират за срок от четири години. Според чл. 19, ал. 2 УС избира от своя състав председател, заместник-председател и секретар. Настоящият описан състав на Управителния съвет е избран на общо отчетно събрание от 13.05.2014г. На ГОС от 14.04.2010г. е прието в чл.19, ал.2 от устава на сдружението да настъпи промяна и вместо “заместник-председател” да се впише “двама заместник-председатели”. Следващо гласуване на нов състав предстои през 2018г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Любозар Фратев, Председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Изпълнителен директор на “Новиз” АД

проф. Йорданка Алексиева, Зам.-председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив

Зам.- ректор Университет по хранителни технологии – Пловдив

Пламен Панов, Зам.-председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Зам.-кмет Община Пловдив

Мариана Чолакова, Секретар на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Управител “Сол Комюникейшънс” ЕООД

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Ванко Иванов
Генерален мениджър на “Марбро Турс” ООД

Веселин Дошков
Изпълнителен директор на “Хеброс бус” АД

Богомил Грозев
Директор на Общински институт “Старинен Пловдив”

Михаил Боев 

Представител на Протур 95 ООД

Николай Боруков
Представител на Българската асоциация на професионалните готвачи за Пловдив

Радослав Бозуков
Изпълнителен директор на “Лайпциг 91” АД

Тони Симидчиева
Управител на ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”

 

ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В ХРОНОЛОГИЯ:

1.С решение № 3279/23.05.2006 г. ПОС, фирмено дело 473/1999 г., на основание Протокол на сдружението от събрание, проведено на 20.04.2006 г. е избран следния състав на УС : Любозар Фратев, Петя Гогова, Родослав Бозуков, Александър Пешев, Веселин Дошков, Весела Илиева, проф.Георги Сомов, Хрони Хронев, Тони Симидчиева, Мариана Чолакова, Катя Кожухарова.

2. Предхождащият го състав е бил представляван от лицата: Евгений Георгиев, Георги Сомов, Теодора Стойкова, Александър Пешев, Любозар Фратев, Костадин Икономов.

3. С решение № 485/01.11.2010 г. ПОС и на основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 14.04.2010 г., вписва избор на нов УС в състав: Любозар Фратев, Петя Гогова, Радослав Бозуков, Тони Симидчиева, Весела Илиева, Васко Танев, Мариана Чолакова, Евгений Георгиев, Веселин Дошков, Георги Сомов, Николай Боруков.

4. С решение № 14705/26.05.2014 г. ПОС и на основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 13.05.2014 г., вписва избор на нов УС в състав: Любозар Фратев, Стефан Стоянов, Радослав Бозуков, Тони Симидчиева, проф. Йорданка Алексиева,  Николай Боруков, Васко Танев, Мариана Чолакова, Амелия Гешева, Веселин Дошков, Петър Лазаров.

5. На основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 18.06.2018г. , вписва избор на нов УС в състав: Любозар Фратев, проф. Йорданка Алексиева, Александър Държиков, Мариана Чолакова, Васко Танев, Веселин Дошков, Йордан Илиев, Михаил Боев, Николай Боруков, Радослав Бозуков, Тони Симидчиева.

6. На основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 24.06.2019г.вписва избор на нов УС в състав: Любозар Фратев, проф. Йорданка Алексиева, Александър Държиков/Пламен Панов, Мариана Чолакова, Ванко Иванов, Веселин Дошков, Богомил Грозев, Михаил Боев, Николай Боруков, Радослав Бозуков, Тони Симидчиева.

В прикачените файлове ПО-ДОЛУ може да се види информация относно дискусиите, мненията, дейността, инициативите на Съвет по туризъм – Пловдив.

 

 Документи: