Управителен съвет

Според Устава на Съвет по туризъм – Пловдив, който е поместен в категория “Кандидатстване”, Управителният съвет се избира от Общото събрание. Той се състои от 5 до 11 членове. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове.

Членовете на УС се избират за срок от четири години. Според чл. 19, ал. 2 УС избира от своя състав председател, заместник-председател и секретар. Настоящият описан състав на Управителния съвет е избран на общо отчетно събрание от 18.06.2018 г. На ГОС от 14.04.2010г. е прието в чл.19, ал.2 от устава на сдружението да настъпи промяна и вместо “заместник-председател” да се впише “двама заместник-председатели”. Следващо гласуване на нов състав предстои през 2026 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Любозар Фратев, Председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Изпълнителен директор на “Новиз” АД

Димитър Димитров, Зам.-председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Генерален мениджър на “Марбро Турс” ООД

Пламен Панов, Зам.-председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Зам.-кмет Община Пловдив

Мариана Чолакова, Секретар на УС на Съвет по туризъм – Пловдив
Управител “Сол Комюникейшънс” ЕООД

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Елена Кантарева – Директор на Общински институт “Старинен Пловдив”

доц. д-р инж. Кремена Никовска – Функционален декан по Студентска и социална дейност в Университет по хранителни технологии – Пловдив

Тони Симидчиева – Управител на ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”

Екатерина Терзиева – управител на „СлоуТурс.Бг“ ЕООД

Теодора Николаева – управител на „Интелект Кооп“ ЕООД

Румяна Титерякова – физическо лице

Огнян Тодоров – директор на Регионален Природонаучен музей – Пловдив

 

ХРОНОЛОГИЯ НА ПРОМЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

8. Следващ избор на управителен съвет ще бъде през 2026 г.

7. На основание протокол от Общо събраниена Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 09.06.2022г. вписва избор на нов УС в състав: „Новиз“ АД, Община Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“, Сол „Комюникейшънс“ ЕООД, ЕТ „Елхатон – Тони Симидчиева“, „Марбро Турс“ ООД, Университет по хранителни технологии – Пловдив;
„СлоуТурс.Бг“ ЕООД, „Интелект Кооп“ ЕООД, Регионален Природонаучен музей – Пловдив и г-жа Румяна Титерякова – физическо лице.

6. На основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 24.06.2019г. вписва избор на нов член на УС: “Новиз” Университет по хранителни технологии – Пловдив, Община Пловдив, “Сол Комюникейшънс” ЕООД, стар член “Синергон Хотели” АД новоизбран “Марбро Турс” ООД, “Хеброс бус” АД, Общински институт “Старинен Пловдив”, Протур 95 ООД, Българската асоциация на професионалните готвачи за Пловдив, “Лайпциг 91″ АД, ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”.

5. На основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 18.06.2018г. , вписва избор на нов УС в състав: “Новиз” АД, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Община Пловдив, “Сол Комюникейшънс” ЕООД, “Синергон Хотели” АД, “Хеброс бус” АД, Общински институт “Старинен Пловдив”, Протур 95 ООД, Българската асоциация на професионалните готвачи за Пловдив, “Лайпциг 91″ АД, ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”.

4. На основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 13.05.2014 г., вписва избор на нов УС в състав: “Новиз” АД, Община Пловдив, “Лайпциг 91” АД, ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”а, Университет по хранителни технологии – Пловдив,  Българската асоциация на професионалните готвачи за Пловдив, “Синергон Хотели” АД, “Сол Комюникейшънс” ЕООД, Общински институт “Старинен Пловдив”, “Хеброс бус” АД, Общинско предприятие “Туризъм”.

3. На основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив, проведено на 14.04.2010 г., вписва избор на нов УС в състав: “Новиз” АД, Община Пловдив, “Лайпциг 91″ АД, ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”, Общински институт “Старинен Пловдив”, “Синергон Хотели” АД, “Сол Комюникейшънс” ЕООД, Евгений Георгиев, “Хеброс бус” АД, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Българската асоциация на професионалните готвачи за Пловдив.

2. Предхождащият го състав е бил представляван от лицата: Евгений Георгиев, Георги Сомов, Теодора Стойкова, Александър Пешев, Любозар Фратев, Костадин Икономов.

1. С решение № 3279/23.05.2006 г. ПОС, фирмено дело 473/1999 г., на основание Протокол на сдружението от събрание, проведено на 20.04.2006 г. е избран следния състав на УС : “Новиз” АД, Община Пловдив, Родослав Бозуков, Александър Пешев, “Хеброс бус” АД, Общински институт “Старинен Пловдив”, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Хрони Хронев, ЕТ”Елхатон – Тони Симидчиева”, “Сол Комюникейшънс” ЕООД, Катя Кожухарова.

В прикачените файлове ПО-ДОЛУ може да се види информация относно дискусиите, мненията, дейността, инициативите на Съвет по туризъм – Пловдив.

 Документи: