Членове на Съвет по туризъм

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Адрес: Пловдив 4003, бул. „Дунав“ №78 Тел.: +359 32/ 960 360, +359 32/ 960 315 Факс: +359 32/ 960 406 e-mail: uard@uard.bg Уебсайт: http://www.uard.bg/ Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”, което е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република […]

Аграрен университет – Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. „Менделеев“ № 12 Тел.: +359 32/ 654 300, +359 32/ 654 200 Факс: +359 32/ 633 157 e-mail: rector@au-plovdiv.bg Уебсайт: www.au-plovdiv.bg Аграрният университет – Пловдив е с богата история и традиции в подготовката на висококвалифицирани кадри. През 2006 г. той е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата […]

„Хеброс бус“ АД – транспортна фирма

Адрес: Пловдив 4003, бул. „Македония“ № 1, Автогара „Родопи“, ет. 2 Тел.:+359 32/ 657 811, +359 32/ 657 814 Факс: +359 32/ 657 812 e-mail: office@ hebrosbus.com, v_doshkov@hebrosbus.com Уебсайт: www.hebrosbus.com   “Хеброс бус” АД е най-голямата транспортна фирма в Пловдивска област и притежава Лиценз № 0520 на Европейската общност за извършване на международни автомобилни превози, […]

„Тракарт“ – културен център

Адрес: Пловдив 4000, Подлез „Археологически” Тел.:+359 32/ 631 303, 0882 877 080 Факс: +359 32/ 951 998 e-mail: artcentre@abv.bg Уебсайт: www.trakart.org Културен център „Тракарт“ е представителна публична площ на дейността на нестопанската организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза фондация “Тракарт 2000” и на стопанската организация “Арт–Център”. Организациите са обединили усилията си с цел […]

„Сол Комюникейшънс“-PR Агенция

Адрес: Пловдив 4000, ул. „Съборна“ № 7 Тел.:+359 32/ 650 454 Факс: +359 32/ 650 454 e-mail: secretary@sol.bg Уебсайт: https://sol.bg/ „Сол Комюникейшънс” ЕООД е фирма за връзки с обществеността със седалище град Пловдив, създадена през 2005 г. Тя има следните партньорски фирми – „Сол Kомуникационсльозунген” със седалище град Берлин, Федерална Република Германия и „Blus Agency” със […]

„Международен панаир – Пловдив“

Адрес: Пловдив 4003, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37 Тел.:+359 32/ 902 242, +359 32/ 902 800 Факс: +359 32/ 902 432 e-mail: fairinfo@fair.bg Уебсайт: www.fair.bg Началото на панаирното дело в България е поставено през 1892 година, когато в Пловдив се провежда Първото българско земеделско-промишлено изложение. Международен панаир Пловдив е наследник на Първото изложение […]

Българска Асоциация на Професионалните готвачи /БАПГ/

Адрес: София, ул.“Проф. Д-р Д. Атанасов“ №18 Тел.: 0889 422 442, 0897 854 720 e-mail: niki.borukov@bapc-bg.com Уебсайт: www.bapc.bg Асоциацията, чийто председател е Андре Токев, си е поставила като предмет на стопанска дейност издаване и разпространение на специализирана литература, организиране и провеждане на състезания от регионален, национален и международен мащаб. Представителите и членовете й вземат участие […]

Агенция „Бизнес“ АД

Адрес: Пловдив 4003, ул. „Гладстон“ № 1 Тел.:+359 32/ 622 396 Факс: +359 32/ 628 770 e-mail: abnrotary@yahoo.com Уебсайт: https://www.business.bg/ Агенция „Бизнес” е създадена през 1996 г. с цел да се обединят усилията на няколко фирми в областта на рекламата и връзките с обществеността. В момента Агенцията издава две от престижните национални списания „Финанси” и „Ротари […]

Регионален Исторически музей – Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, пл. „Съединение“ № 1 Тел.: +359 32/ 629 409 Факс: +359 32/ 269 955 e-mail: hm_plovdiv@mail.bg, historymuzeumplovdiv@gmail.com Уебсайт: www.historymuseumplovdiv.org Регионален исторически музей – Пловдив е създаден през 1951 г. като научна и културна организация за издирване, изучаване, опазване и представяне на културните ценности за миналото на Пловдив и Пловдивския край за периода […]

Регионален Етнографски музей – Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 2 Тел.: +359 32/ 626 327 e-mail: ethnograph@abv.bg Уебсайт: www.ethnograph.info Регионален етнографски музей – Пловдив е вторият по големина у нас специализиран музей от такъв тип, утвърдена научно-образователна институция и притегателен център за културен туризъм. Основан е през 1917 г., а от 1938 г. се помещава в […]