Контакт

Контакт

ГЛАВЕН ОФИС И АДРЕС:                                     


4000 Пловдив, община Пловдив, район „Централен“
бул. „Кн. Мария Луиза” № 31
/бивш офис на „Хеброс бус“/

Мария Далемска
административен секретар 

тел: +359 888/909 960
Цветелинка Цветанова
технически секретар

тел:
  +359 894/321 401
е-mail: info@tourismplovdiv.org
Website: www.tourismplovdiv.orgВАЖНИ СВЕДЕНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ФАКТУРА И БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ:

Съвет по туризъм – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Кн. Мария Луиза” № 31
Сметка: по сметка IBAN  BG77BPBI79241095753001
Банка: БПБ – Пловдив
Банков код: BPBIBGSF
Идентичен номер: 115307554
МОЛ: Любозар Фратев


 

За всичко останало може да използвате посочените начини за връзка с нас. Благодарим Ви!

Leave a Message