Членове на Съвет по туризъм

“Протур 95” – Център за професионално обучение

Адрес: Пловдив 4000, ул. „11-ти Август” № 5, ет.2, оф. 6 Тел.:+359 32/ 622 821, 0888 545 872 Факс: +359 32/ 622 821 e-mail: protur95@abv.bg Уебсайт: www.protur95.com ЦПО „Протур 95” е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за […]

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Адрес: ул. Цар Асен 24, 4000 Център, Пловдив Телефон: 032 261 261 Уебсайт: https://uni-plovdiv.bg/ Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Основан е през 1961 година като Висш […]

Унивеситет по хранителни технологии

Адрес: Пловдив 4000, бул. “Марица” № 26 Тел.:+359 32/ 643 005, +359 32/ 643 637 Факс: +359 32/ 643 005 e-mail: info@uft-plovdiv.bg Уебсайт: www.uft-plovdiv.bg Основан през 1953 г. като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и […]

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Адрес: Пловдив 4003, бул. „Дунав“ №78 Тел.: +359 32/ 960 360, +359 32/ 960 315 Факс: +359 32/ 960 406 e-mail: uard@uard.bg Уебсайт: http://www.uard.bg/ Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”, което е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република […]

Аграрен университет – Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. “Менделеев” № 12 Тел.: +359 32/ 654 300, +359 32/ 654 200 Факс: +359 32/ 633 157 e-mail: rector@au-plovdiv.bg Уебсайт: www.au-plovdiv.bg Аграрният университет – Пловдив е с богата история и традиции в подготовката на висококвалифицирани кадри. През 2006 г. той е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата […]

“Хеброс бус” АД – транспортна фирма

Адрес: Пловдив 4003, бул. “Македония” № 1, Автогара “Родопи”, ет. 2 Тел.:+359 32/ 657 811, +359 32/ 657 814 Факс: +359 32/ 657 812 e-mail: office@ hebrosbus.com, v_doshkov@hebrosbus.com Уебсайт: www.hebrosbus.com   “Хеброс бус” АД е най-голямата транспортна фирма в Пловдивска област и притежава Лиценз № 0520 на Европейската общност за извършване на международни автомобилни превози, […]

“Тракарт” – културен център

Адрес: Пловдив 4000, Подлез „Археологически” Тел.:+359 32/ 631 303, 0882 877 080 Факс: +359 32/ 951 998 e-mail: artcentre@abv.bg Уебсайт: www.trakart.org Културен център “Тракарт” е представителна публична площ на дейността на нестопанската организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза фондация “Тракарт 2000” и на стопанската организация “Арт–Център”. Организациите са обединили усилията си с цел […]

“Сол Комюникейшънс”-PR Агенция

Адрес: Пловдив 4000, ул. “Съборна” № 7 Тел.:+359 32/ 650 454 Факс: +359 32/ 650 454 e-mail: secretary@sol.bg Уебсайт: https://sol.bg/ „Сол Комюникейшънс” ЕООД е фирма за връзки с обществеността със седалище град Пловдив, създадена през 2005 г. Тя има следните партньорски фирми – „Сол Kомуникационсльозунген” със седалище град Берлин, Федерална Република Германия и „Blus Agency” със […]

“Международен панаир – Пловдив”

Адрес: Пловдив 4003, бул. “Цар Борис III Обединител” № 37 Тел.:+359 32/ 902 242, +359 32/ 902 800 Факс: +359 32/ 902 432 e-mail: fairinfo@fair.bg Уебсайт: www.fair.bg Началото на панаирното дело в България е поставено през 1892 година, когато в Пловдив се провежда Първото българско земеделско-промишлено изложение. Международен панаир Пловдив е наследник на Първото изложение […]

Българска Асоциация на Професионалните готвачи /БАПГ/

Адрес: гр. София ул. “Христо Белчев”, 20Тел.: 0889 422 442, 0897 854 720 e-mail: niki.borukov@bapc-bg.com Уебсайт: www.bapc.bg Асоциацията, чийто председател е Андре Токев, си е поставила като предмет на стопанска дейност издаване и разпространение на специализирана литература, организиране и провеждане на състезания от регионален, национален и международен мащаб. Представителите и членовете й вземат участие на […]