РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЕЗЕЙ – ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЕЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Адрес: ул. “Христо Г. Данов”, 34

Телефони за контакт: 023 633 096 

Website: rnhm.org

Email: pnm_plovdiv@abv.bg

Регионалният природонаучен музей – Пловдив е втори по големина и богатство природонаучен музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея.

Открит е на  05 септември 1955 г., а на 8 Май 1960 година се открива първата научно и художествено подредена експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. От 1967 г музеят разполага с отделно помещение за библиотека, което позволи библиотечният фонд да бъде разпределен по отдели. Днес библиотеката при музея притежава 7740 тома книги.От 1988 до 1993 година се извършва цялостно подобрение на съществуващата експозиция, със засилен екологичен елемент във всички зали, обогатяване с нови материали, витрини, ново художествено оформление на витрините в съществуващите зали. От 2006 година музеят е придобива статус на реионален. Музеят поддържа разнообразни образователни програми за ученици и студенти. Всички основни колекции са представени в отделни части на постоянната експозиция – менерали, ботаника, безгръбначни, аквариум, морско дъно, земноводни, риби и влечуги, птици, бозайници, терариум.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *