ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

По традиция членовете на СНЦ “Съвет по туризъм – Пловдив” се събраха на Годишното общо събрание на сдружението. Тази година то се състоя на 24 юни 2019г. /понеделник/ от 16.00ч. Любезен домакин на събранието бе хотел „Интелкооп“, който предостави комфортните си семинарни зали.

Събранието премина при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД 

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността през 2018 година и насоки за работа през 2019 година.

            докладва: инж. Л. Фратев, председател на УС
2.    Финансов отчет за 2018 година.


докладва: Соня Хачикян , счетоводител на СТ
3.    Проекто –  бюджет за 2019 година.
докладва: Соня Хачикян , счетоводител на СТ
4.    Промени в Устава на сдружението.
докладва: инж. Л. Фратев, председател на УС
5.    Промени в Управителния съвет на сдружението.
докладва: инж. Л. Фратев, председател на УС

6.    Разни.           

 

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *