ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

На 28.06.2023 /сряда/ от 17.00 ч. в 5 аудитория, факултет по лозаро-градинарство на Аграрен университет – Пловдив  се проведе годишно Общо събрание на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ при следния дневен ред:  

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2022 година и насоки за работа през 2023 година.
  2. Финансов отчет за 2022 година.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2022 година.
  4. Приемане на Проекто – бюджет за 2023 година.
  5. Разни.

Изказвамегодарности на домакините от Аграрен университет – Пловдив  , който бяха подготвили за членовете на сдружението праскови и нектарини от учебната грдина на университета.

 

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *