Проведе се годишното Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив

Проведе се годишното Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив

На 09.06.2022 /четвъртък/ от 16.00 ч. в зала „Хоризонт“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив /гр. Пловдив бул. „Марица” № 26/ се проведе годишно Общо събрание на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“. при следния дневен ред: 

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2021 година и насоки за работа през 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2021 година.

 1. Финансов отчет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2021 година.

 1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2021 година.

 1. Приемане на Проекто – бюджет за 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2022 година.

 1. Предложение за промени в Устава.
 2. Избор на нов Управителен съвет.
 3. Разни.

С решение на Общото събрание по точка 6 от Дневния ред бе определен нов Управителeн съвет на сдружението в следния състав: 


 1. „Новиз“ АД   – Представител: инж. Любозар Фратев – изп. директор на „Новиз“ АД
 2. Община Пловдив – Представител: г-н Пламен Панов – зам.-кмет „Култура, Археология и Туризъм“
 3. Общински институт „Старинен Пловдив“ – Представител:  доц. Елена Кантарева Дечева – в.и.д. Директор
 4. Университет по хранителни технологии – Пловдив – Представител: проф. Пламен Моллов – Ректор
 5. Сол „Комюникейшънс“ ЕООД  – Представител: д-р Мариана Чолакова – Управител
 6. „Елхатон – Тони Симидчиева“ ЕТ – Представител: г-жа Тони Симидчиева – Управител
 7. „Марбро Турс“ ООД  – Представител: г-н Димитър Димитров – Управител
 8. Румяна Титерякова – Представител: г-жа Румяна Титерякова – физическо лице
 9. „СлоуТурс.Бг“ ЕООД  – Представител: г-жа Екатерина Терзиева – Управител
 10. „Интелект Кооп“ ЕООД – Представител: г-жа Теодора Николаева – Управител
 11. Регионален Природонаучен музей – Пловдив  – Представител: г-н Огнян Тодоров – Директор 

Общото събрание е свикано на основание чл.15 от Устава на сдружението, като е спазен законовия срок и поканата, отправена към всеки един от членовете на организацията, съдържа всички атрибути, изисквани от закона.

Домакините на събранието от Университет по хранителни технологии – Пловдив бяха подготвили специален кетъриг за повода.

 

 

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *