Покана за учредително събрание на Организацията за управление на Тракийски туристически район

Покана за учредително събрание на Организацията за управление на Тракийски туристически район

ПОКАНА

Учредителният комитет на Организацията за управление на Тракийски туристически район на основание на заповед № Т-РД-17-28/13.06.2018г. от министъра на туризма (ДВ бр. 54, 2018г) и чл. 22 и чл.26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното събрание на Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ на 19 септември 2018 г., от 14 ч. в залата на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив, бул. Марица № 26 със следния дневен ред:

1.Регистриране на участниците (учредители);
2.Приемане на решение за учредяване на Организация за управление на Тракийски туристически район;
3.Приемане на Устав на Организация за управление на Тракийски туристически район;
4.Избор на членове и председател на Управителен съвет;
5.Избор на членове на Контролен съвет;
6.Приемане на решение за формите на финансиране на Организация за управление на Тракийски туристически район в т.ч. определяне на членския внос;
7.Други.

Проектите на учредителните документи и регистрационна форма за участие ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за туризма в Пловдив, бул. „Мария Луиза“ № 31, в работни дни от 9 до 17ч. Всяко лице, желаещо и имащо право да участва в учредителното събрание, следва да попълни регистрационна форма за участие. При липса на кворум ново учредително събрание ще се проведе на 10.10.2018 г. в 14 ч. на същото място.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *