ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

По традиция членовете на СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ се събраха на годишното Общо събрание на сдружението. Тази година то се състоя на 8 юли 2020 г. от 17.00ч. Любезен домакин на събранието бе Медицински университет – Пловдив, който е най-новият член на сдружението.

Събранието премина при сления дневен ред:


ДНЕВЕН РЕД


  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2019 година и насоки за работа през 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2019 година.

  1. Финансов отчет за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2019 година.

  1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2019 г.

  1. Приемане на Проекто – бюджет за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2020 г.

  1. Промени в Устава на сдружението.
  2. Представяне на най-новия член на сдружението – Медицински университет – Пловдив.
  3. Разни.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *