Община Пловдив връчва Годишни награди за туризъм

Община Пловдив връчва Годишни награди за туризъм

Община Пловдив връчва Годишни награди за туризъм

За първи път Община Пловдив ще връчи Годишни награди за туризъм. Призовете в петте категории на конкурса ще са под формата на плакети и имат за цел да отличат най-високите постижения в областта на бранша и да стимулират по-нататъшното му развитие в община Пловдив.

В категория „Най-оригинален нов туристически продукт за Пловдив“ могат да участват всички български туроператори и туристически агенти, регистрирани като юридически лица. Необходимата информация, която те трябва да представят, е кратка история на организацията, награди и сертификати, описание на продукта, на целевите групи и пазари и на начина, по който туристическият продукт отговаря на очакванията и изискванията им.

В категорията „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ допустими участници са организации и сдружения, провеждащи събития в областта на туризма на територията на град Пловдив. Наградата е предназначена за организатори на туристически събития, провеждани в рамките на определен период от време (ден, уикенд, седмица, месец, сезон). В категорията попадат карнавали, фестивали, чествания, празници и други, включително бизнес и научни събития и други форуми, които се провеждат по определена програма.

Тук участниците трябва да представят:

Информация за събитието
Описание на събитието

Дата на създаване/отваряне за посетители

Телефон за контакт

Е-мейл

Интернет страница

Лице за контакт

Информация за посетителите
Година 2014 Година 2015 Година 2016

Брой посетители.

Развитие на събитието
Кратка история

Организация, включително доброволци

Награди и сертификати

Достъпност
Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинг)

Достъпност на атракцията за хора в неравностойно положение (рампи, санитарни помещения, табели с брайлова азбука)

Допълнителни услуги (услуги и информация на чужди езици, осигуряване на специализиран транспорт при нужда)

Кандидатурите ще се приемат до 31 януари 2017 година в писмен вид и/или на електронен носител в деловодството на ОП „Туризъм“ на ул. „Съборна“ № 22, предадени лично, по пощата или чрез куриер или на E-mail: tic_plovdiv@abv.bg .

Експертна комисия, излъчена от Консултативен съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив, ще определи победител в категория „Най-оригинален нов туристически продукт за Пловдив“ .

В категориите „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ и „Любимо заведение“ излъчването на победителите ще се осъществи посредством онлайн гласуване от гражданите в периода от 13 февруари до 31 март 2017 г.

В категории „Най-висока заетост на легловата база от клас А“ и „Най-висока заетост на легловата база от клас Б“ експертната комисия ще обяви победителите на база статистическите данни за реализирани нощувки и пренощували лица, предоставени от НСИ.

През април ще бъдат официално обявени и наградени всички финалисти в петте категории на конкурса.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *