Унивеситет по хранителни технологии

Унивеситет по хранителни технологии

Адрес: Пловдив 4000, бул. „Марица“ № 26
Тел.:+359 32/ 643 005, +359 32/ 643 637
Факс: +359 32/ 643 005
e-mail: info@uft-plovdiv.bg
Уебсайт: www.uft-plovdiv.bg

Основан през 1953 г. като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП) днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания. Студентите изучават широк спектър от специалности в областта на хранителната наука, техника и технологии, туризма, биотехнологиите, икономиката, компютърната и информационната техника, организирани в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Високата квалификация на завършващите им позволява успешно да се реализират в избраната от тях професия и да заемат отговорни и ръководни позиции в обществото. Гъвкавият модел на учебна и научна дейност, прилаган от УХТ през 21-ви век, е структуриран в съответствие с параметрите на Европейското пространство за висше образование и е предназначен да отговори на изискванията на бързо променящия се образователен и професионален контекст в национален, европейски и световен мащаб.

и са за редовна или задочна форма на двегодишно обучение.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *