Учредително събрание на Организацията за управление на Тракийски туристически район

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ПОКАНА

Учредителният комитет на Организацията за управление на Тракийски туристически район на основание на заповед № Т-РД-17-28/13.06.2018г. от министъра на туризма (ДВ бр. 54, 2018г) и чл. 22 и чл.26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното събрание на Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ на 19 септември 2018 г., от 14 ч. в залата на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив, бул. Марица № 26 със следния дневен ред:

I. Информация от Министерство на туризма относно Организациите за управление на туристическите дестинации. (по проект № BG16RFOP002-2.010-0002)

II. Учредително събрание на ОУТТР.

  1. Регистриране на участниците (учредители);
  2. Приемане на решение за учредяване на Организация за управление на Тракийски туристически район;
  3. Приемане на Устав на Организация за управление на Тракийски туристически район;
  4. Избор на членове и председател на Управителен съвет;
  5. Избор на членове на Контролен съвет;
  6. Приемане на решение за формите на финансиране на Организация за управление на Тракийски туристически район в т.ч. определяне на членския внос;
  7. Други.

Проектите на учредителните документи и регистрационна форма за участие ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за туризма в Пловдив, бул. „Мария Луиза“ № 31, в работни дни от 9 до 17ч. Всяко лице, желаещо и имащо право да участва в учредителното събрание, следва да попълни регистрационна форма за участие. При липса на кворум ново учредително събрание ще се проведе на 10.10.2018 г. в 14 ч. на същото място.

септември 19 2018

Подробности

Дата: септември 19, 2018
Време: 2:00 pm - 6:00 pm
Категории Събитие: