СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 13.04.2022 г. свиква годишно Общо събрание на 09.06.2022  при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2021 година и насоки за работа през 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2021 година.

  1. Финансов отчет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2021 година.

  1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2021 година.

  1. Приемане на Проекто – бюджет за 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2022 година.

  1. Предложение за промени в Устава.
  2. Избор на нов Управителен съвет.
  3. Разни.
юни 09 2022

Подробности

Дата: юни 9, 2022
Време: 4:00 pm - 5:00 pm
Категории Събитие:

Организатор

Съвет по туризъм – Пловдив
Тел: +359 888 909 960
Email:
Уебсайт: Посетете сайта на организатора