Свикване на Годишно Общо събрание

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 22.05.2023 г. свиква годишно Общо събрание на 28.06.2023  г. 

 

 Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2022 година и насоки за работа през 2023 година.
  2. Финансов отчет за 2022 година.
  3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2022 година.
  4. Приемане на Проекто – бюджет за 2023 година.
  5. Разни .
юни 28 2023

Подробности

Дата: юни 28, 2023
Време: 12:00 am
Категории Събитие:

Организатор

Съвет по туризъм – Пловдив
Тел: +359 888 909 960
Email:
Уебсайт: Посетете сайта на организатора