Свикване на Годишно Общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Управителният съвет на сдружение с не стопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 26.05.2021 г. свиква годишно Общо събрание на 29.06.2021 /вторник/ от 16.00 ч. в зала „Хоризонт“ на Университет по хранителни технологии – Пловдив /гр. Пловдив бул. „Марица” № 26/, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2020 година и насоки за работа през 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2020 година.

  1. Финансов отчет за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2020 година.

  1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2020 година.

  1. Приемане на Проекто – бюджет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2021 година.

  1. Разни.

Управителният съвет кани членовете на сдружението лично или чрез изрично упълномощени лица да вземат участие в събранието.

 

юни 29 2021

Подробности

Дата: юни 29, 2021
Време: 4:00 pm - 5:00 pm
Категории Събитие:

Организатор

Съвет по туризъм – Пловдив
Тел: +359 888 909 960
Email:
Уебсайт: Посетете сайта на организатора