Годишно общо събрание на Съвет по туризъм

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Всяка година сдружение Съвет по туризъм – Пловдив организира Годишно Общо събрание, на което са поканени всички членове. То се свиква от Управителния съвет на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено месец по-рано.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
1.Отчет на дейността на сдружението през 2017 година;
Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2017 година.
2.Финансов отчет за 2017 година;
Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2017 година.
3.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2017г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2017г.
4.Приемане бюджет за 2018 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2018 г
5. Приемане на промени в Устава на сдружението – предложения.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на сдружението.
6. Гласуване за нов състав на управителен съвет.
Предложение за решение: Общото събрание приема новия състав на УС.
7. Разни.

юни 18 2018

Подробности

Дата: юни 18, 2018
Време: 4:00 pm - 6:00 pm
Категории Събитие:

Локация

Университет по хранителни технологии Пловдив

бул. "Марица" 26
Пловдив, 4020 Bulgaria

Посетете сайта на локацията