Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
Площад Централен № 1 Туристически
информационен център
Тел.: +359 888 909 960
Тел.: +359 894 321 401 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
Управителен съвет

 

 

Според Устава на съвет по туризъм - Пловдив, който е поместен в категория "Кандидатстване", Управителният съвет се избира от Общото събрание. Той се състои от 5 до 11 членове. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове.

Членовете на УС се избират за срок от четири години. Според чл. 19, ал. 2 УС избира от своя състав председател, заместник-председател и секретар. Настоящият описан състав на Управителния съвет е избран на общо отчетно събрание от 14.04.2010г., на което е прието в чл.19, ал.2 от устава на сдружението да настъпи промяна и вместо "заместник-председател" да се впише "двама заместник-председатели".  

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Любозар Фратев, Председател на УС на Съвет по туризъм - Пловдив
Изпълнителен директор на "Новиз" АД

Мариана Чолакова, Зам.-председател на УС на Съвет по туризъм - Пловдив
Управител "Сол Комюникейшънс" ЕООД

Радослав Бозуков, Зам.-председател на УС на Съвет по туризъм - Пловдив

Изпълнителен директор на "Лайпциг 91" АД

 


Тони Симидчиева, Секретар  на УС на Съвет по туризъм - Пловдив
Управител на ЕТ"Елхатон - Тони Симидчиева"

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

    
Васко Танев
Изпълнителен директор на "Синергон Хотели - Пловдив" АД
   
Веселин Дошков
Управител на "Хеброс бус" ООД

Амелия Гешева
Заместник кмет Община Пловдив

Минко Кафтански

Директор на Общински институт "Старинен Пловдив"

проф.Йорданка Алескиева
Декан Университет по хранителни технологии  

Виделина Гандева
Директор ОП Туризъм - Пловдив

 

Николай Боруков
Представител на Българската асоциация на професионалните готвачи за Пловдив

 

 

 
 

 


ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В ХРОНОЛОГИЯ:


1. С решение № 485/01.11.2010 г. и на основание протокол от Общо събрание на Съвет по туризъм - Пловдив, проведено на 14.04.2010 г., вписва избор на нов УС в състав: Любозар Фратев, Петя Гогова, Радослав Бозуков, Тони Симидчиева, Весела Илиева, Васко Танев, Мариана Чолакова, Евгений Георгиев, Веселин Дошков, Георги Сомов, Николай Боруков.
2. С решение № 3279/23.05.2006 г. ПОС, фирмено дело 473/1999 г., на основание Протокол на сдружението от събрание, проведено на 20.04.2006 г. е избран  следния състав на УС : Любозар Фратев, Петя Гогова, Родослав Бозуков, Александър Пешев, Веселин Дошков, Весела Илиева, проф.Георги Сомов, Хрони Хронев, Тони Симидчиева, Мариана Чолакова, Катя Кожухарова.
3. Предхождащият го състав е бил представляван от лицата: Евгений Георгиев, Георги Сомов, Теодора Стойкова, Александър Пешев, Любозар Фратев, Костадин Икономов.


 


В прикачените файлове ПО-ДОЛУ може да се види информация относно дискусиите, мненията, дейността, инициативите на Съвет по туризъм - Пловдив, и в частност на Управителния съвет.

 


 
 

 

 

 

 

 

Документи
Дейност на УС 1998-2002 г.
Протокол 1 от заседание на УС/20.04.2006 г.
Протокол 2 от заседание на УС/30.05.2006 г.
Протокол 3 от заседание на УС/21.06.2006 г.
Протокол 4 от заседание на УС/03.07.2006 г.
Протокол 5 от заседание на УС/27.07.2006 г.
Протокол 6 от заседание на УС/19.10.2006 г.
Непр. протокол на УС/20.10.2006 г.
Протокол 8 от заседание на УС - 01.03.07 г.
Протокол 7 от заседание на УС - 04.01.07 г.
Протокол 9 от заседание на УС - 23.03.07 г.
Протокол 10 от заседание на УС - 04.05.07 г.
Протокол 11 непр. от заседание на УС - 22.05.07 г.
Протокол 12 непр. от заседание на УС - 22.08.07 г.
Протокол 13 непр. от заседание на УС - 05.11.07 г.
Протокол 14 от заседание на УС - 12.12.07 г.
Протокол 15 непр. от заседание на УС - 01.02.08 г.
Протокол 16 от заседание на УС - 16.04.08 г.
Протокол 17 от заседание на УС - 10.12.08 г.
Протокол 18 от заседание на УС - 23.01.09 Г.
Протокол 19 от заседание на УС - 23.02.09 г.
Протокол 21 от заседание на УС-22.04.09 г.
Пр. 20, съкратен вариант за ДВ
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 14.04.2010 г.
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 18.05.2011 г..
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 09.05.2012 г.
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 08.05.2013г.
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 13.05.2014г.
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 08.04.2015г.
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 26.05.2016г.
Протокол от годишно Общо събрание на СТ, проведено на 29.06.2017г.