Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
бул. "Кн. Мария Луиза" 31
Тел.: +359 888 909 960
Тел.: +359 894 321 401 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
КОНТАКТИ

ГЛАВЕН ОФИС И АДРЕС:                                     

4000 Пловдив, община Пловдив, район "Централен"          
бул. „Кн. Мария Луиза” № 31
/бивш офис на "Хеброс бус"/                

Мария Далемска
административен секретар
       
тел: +359 888/909 960
Цветелинка Цветанова
технически секретар

тел:
 +359 894/321 401 
                                     
е-mail:
tourismplovdiv@abv.bg
Website:
www.tourismplovdiv.orgВАЖНИ СВЕДЕНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ФАКТУРА И БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ:

Съвет по туризъм - Пловдив
Пловдив 4000, 
бул. „Кн. Мария Луиза” № 31
Сметка: по сметка IBAN  BG77BPBI79241095753001
Банка: БПБ - Пловдив
Банков код: BPBIBGSF
Идентичен номер: 115307554 
МОЛ: Любозар Фратев
Click for Veliko Tarnovo, Bulgaria Forecast Име:
Адрес:
Е-поща:
Относно:
Вашата заявка:
Дата: