АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ КОЕТО ПРОВЕДЕ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ КОЕТО ПРОВЕДЕ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

Като сдружение, което представлява туристическия бранш на територията на Пловдив, СНЦ „Съвет по туризъм – Пловдив“ подготви анкетно проучване, което бе насочено към бранша в града. Проучването е проведено в периода 27 април – 02 май 2020 г. чрез онлайн анкета и бе ориентирано изцяло към туристическия сектор на територията на Община Пловдив. Целта бе да се проследи как се отразява ситуацията с разпространението на вируса COVID – 19 върху туристическия бранш.

Онлайн анкетата беше изпратена чрез електронна поща до 61 членове на Съвета по туризъм, както и до други туристически и свързани с туризма фирми и институции.  Отговори получихме от 51 фирми, от които 73% са пряко заети с туристическа дейност. Резултатите от изследването показват трайни тенденции в състоянието на туристическия бранш в град Пловдив, както и какви са перспективите за развитие на сектора.

На база получените отговори бе изготвен анализ, както и редица предложения за по-ефективно и бързо възстановяване на туристическия бранш, които Съвет по туризъм  – Пловдив представи писмено пред държавната и местна власт, както и пред редица институции, имащи отношение към туризма (Националния борд по туризъм, Министерство на туризма, Българската туристическа камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Община Пловдив и Общински съвет Пловдив) чрез официално писмо от името на Управителния съвет на сдружението.

С пълния АНАЛИЗ на анкетното проучване може да се запознаете  ТУК.

С текста на писмото може да се запознаете ТУК.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *