Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
Площад Централен № 1 Туристически
информационен център
Тел.: +359 888 909 960
Тел.: +359 894 321 401 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
Членство - реални предимства
 
В момента близо 50 от най- големите хотелиери, ресторантьори и туроператори, като и Община Пловдив и други общински структури, ползват реалните предимства, които дава членството:

Защита на икономическите интереси
Сдружението защитава и представлява правата и интересите на членовете си на национално, регионално и местно равнище. Представлява членовете си в регионалните туристически организации, в Националния съвет по туризъм и пред държавните органи. Съвет по туризъм – Пловдив е член на Българската туристическа камара. Председателят на УС инж. Л. Фратев бе преизбран за член на УС на Камарата с ресор „Южна България” и национално сдружение на общините.
Членовете на Съвет по туризъм - Пловдив заплащат специални  цени  при сключване на задължителни по българското законодателство договори с Мюзикаутор и Профон/ над 50% отстъпка/ и имат право на преференциални условия  при ползване на услуги от трети лица при извършване на своята дейност.

Информираност
Членовете на сдружението получават редовно вътрешна информация с новини за текущи и предстоящи  събития от българския и международен  туристически пазар и  отчети за дейността на местната власт по направление Туризъм. Сдружението проучва инвестиционните потребности и намерения, целенасоченото разпространява информация и осъществява контакти с потенциални инвеститори. Също така набира, обработва и предоставя на компетентните органи и на членовете си, статистическа и оперативна информация за състоянието на туризма на територията на общината. Не на последно място - съдейства за изграждане и подпомага функционирането на местни туристически информационни бюра.

 

Консултиране и обучение
Консултира своите членове като чрез провеждане на  работни срещи и семинари по актуални въпроси със специалисти от страната и чужбина. Организира срещи с участието на български и чужди нестопански структури и икономически субекти, разпространява специализирана информация за международни практики и стандарти в туризма и изследвания на пазара. СТ участва в разработването на специализирани програми за развитието на туризма на територията на общината и съдейства за тяхното изпълнение.

Реклама
Една от основните дейности на сдружението е да рекламира Пловдив и района като привлекателна туристическа дестинация, както и да рекламира дейността на своите членове. Сдружението участва в национални  туристически изложения и борси и като популяризира дейността на своите членове, спомага за осъществяване на полезни делови контакти между членовете на самата организация.
Съвет по туризъм има добре изработен уеб сайт. Ежедневно се актуализира информацията с новини от сферата на туризма.  Важната   информацията, касаеща дейността на Сдружението се администрира на български и на английски език. Всеки новопостъпил член  получава възможността да присъства с всички свои координати в интернет страницата на сдружението и линк към неговата интернет страница. Базата данни е динамична и позволява непрестанно обновяване на информацията.
Във всички събития, на които Съвет по туризъм е организатор или в които участва, сдружението дава възможност за реклама на своите членове и на организацията.

 

Фестивал „ Дефиле на младото вино”
Съвет по туризъм е основен организатор на, традиционния за Пловдив,  Фестивал „ Дефиле на младото вино”. Стартирало като двудневен празник, с 16 участника през 2009, в 6 възрожденски къщи, събитието изключително бързо добива популярност. Само три години по-късно, през 2012г., вече 25 винарски изби от цялата страна представят  продукцията си в 8 къщи и 2 ресторанта в Стария град. За четири години „Дефиле на младото вино” се разрасна до седемдневен  фестивал, като винопроизводителите  представят продукцията си в уникален за света формат. По официални данни  над 8000 са посетителите, дегустирали българското младо вино, само за миналата година. Официално фестивалът бе включен в културния календар на Пловдив и в събитийния  календар на България на Министерство на икономиката,енергетиката и туризма.