Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Адрес: Пловдив 4003, бул. „Дунав“ №78

Тел.: +359 32/ 960 360, +359 32/ 960 315

Факс: +359 32/ 960 406

e-mail: uard@uard.bg

Уебсайт: http://www.uard.bg/

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”, което е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България. За своята четвърт вековна история ВУАРР се е развил като съвременна образователна институция, която осигурява широкопрофилна подготовка и специализирано професионално обучение, ориентирано към нуждите на пазара на труда. ВУАРР предлага програми в областта на икономиката и управлението, регионалното развитие, туризма, агробизнеса, финансите, счетоводството, управлението на човешките ресурси, управлението на информационните системи,  здравния мениджмънт и др. в рамките на тристепенния цикъл – бакалавър, магистър и доктор.

През 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа (ACEU). От  2015 г. ВУАРР е член на Асоциацията на Вишеградските университети (VUA), а през 2016г. е приет за  член на Европейската асоциация на институциите за висше образование (EURASHE).

Системата за осигуряване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е изградена в съответствие чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование и съгласно международния стандарт EN ISO 9001:2015.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *